Masz do nas pytania? Zadzwoń: +48 22 724 74 64 lub napisz: biuro@polonizot.pl
polish english

Produkty

Przemysłowe mierniki gęstości i/ lub stężenia

FUNKCJE

Do pomiaru gęstości cieczy wykorzystano zjawisko częściowego pochłaniania przez badane medium wiązki promieniowania jonizującego. Miarą gęstości cieczy jest stopień pochłaniania promieniowania. Wiązka, po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na prąd jonizacyjny. Zmiana gęstości mierzonej substancji powoduje zmianę prądu detektora, który wysyłany jest do sterownika mikroprocesorowego. Sterownik zgodnie z programem interpretuje zmiany sygnału wejściowego i podaje wyniki pomiaru gęstości/ stężenia w sposób cyfrowy na wyświetlaczu oraz prądowo i analogowo na wyjściach. Sygnały prądowo - analogowe mogą być wykorzystane do sterownia zaworami lub pompami regulującymi poziom gęstości i stężenia medium w  zbiorniku.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

Przemysłowe mierniki gęstości i/ lub stężenia

Mierniki gęstości, stężenia, temperatury i przepływu służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów cieczy w rurociągach lub zbiornikach o całkowitym wypełnieniu przestrzeni pomiarowej.

Aparat do pomiaru gęstości nasypowej

Aparat do pomiaru typ PI-MGES 01 NAS przeznaczony jest do określenia gęstości nasypowej, ciężaru nasypowego,  czasu przesypywania,  sypkości  proszków lub innych materiałów.