Masz do nas pytania? Zadzwoń: +48 22 724 74 64 lub napisz: biuro@polonizot.pl
polish english

Produkty

Pyłomierz przemysłowy

FUNKCJE

Do pomiaru koncentracji pyłów w powietrzu urządzenie wykorzystuje zjawisko tłumienia promieniowania jonizującego przez mierzone medium. W zasadzie system jest więc gęstościomierzem. Aby wyodrębnić z pomiaru próbki samą zawartość pyłu konieczna jest znajomość aktualnej gęstości powietrza, która obliczana jest na podstawie wartości zebranych przez zespół pomiaru temperatury, ciśnienia i wilgotności. Skolimowana wiązka promieniowania wychodząca z pojemnika ze źródłem izotopowym, przebywa przestrzeń pomiarową i trafia do zespołu detekcyjnego, gdzie intensywność promieniowania przekształcana jest na sygnał elektryczny w detektorze. Sygnał jest wzmacniany i przetwarzany na postać cyfrową – w tej postawi trafia poprzez interfejs szeregowy do sterownika, który oblicza koncentrację pyłu na podstawie różnicy gęstości powietrza i gęstości przestrzeni pomiarowej. Sterownik posiada wyjścia do włączenia sygnalizacji świetlnej i akustycznej w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zapylenia. Ustawianie progów zapylenia z klawiatury sterownika. Pyłomierze wykonywane są w wersji standardowej oraz do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Posiadamy certyfikat badania typu Ex wg dyrektywy 94/9/WE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pyłomierz przemysłowy

System ciągłego pomiaru stężenia pyłów (np. węglowego) przeznaczony jest do pomiaru koncentracji pyłu w pomieszczeniach magazynowych, kopalniach, itp. Jest elementem układu ostrzegania przed samoczynnym wybuchem pyłu węglowego.