Masz do nas pytania? Zadzwoń: +48 22 724 74 64 lub napisz: biuro@polonizot.pl
polish english

Produkty

Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne

  • Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne (  )

Spektrometry fluorescencyjne stanowią grupę urządzeń w wykonaniu laboratoryjnym lub przemysłowym przeznaczoną do ciągłej analizy ilościowej i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od 16 (siarka) w próbkach stałych, sypkich i ciekłych. Działanie miernika oparte jest  na wzbudzaniu  przy  pomocy odpowiedniego źródła izotopowego charakterystycznego promieniowania pierwiastków oznaczanych w próbce. Jest ono wykrywane przez odpowiedni detektor a następnie,  po  wzmocnieniu w  wbudowanym analizatorze wielokanałowym tworzone jest widmo na podstawie którego system mikroprocesorowy wyposażony w specjalizowane programowanie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej badanego medium. Na podstawie dokonanej kalibracji wyniki podawane  są w postaci procentowego lub wagowego stężenia lub grubości powłoki.

 

analizowane pierwiastki

o liczbach atomowych ≥ 16

postać próbek

stałe, sypkie, ciekłe

czas pracy

ciągły 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Miernik skażenia radionuklidami - PI-MAZAR01

Analizator służy do pomiaru stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach. 

Zastosowanie znajduje m.in. w przemyśle: budowlanym (glina, wapń, cement), spożywczym, metalurgicznym (odpady przemysłowe) oraz w ochronie środowiska.

System monitoringu skażenia - bramka dozymetryczna

Stacjonarny monitor promieniowania służy do bezstykowego pomiaru natężenia promieniowania jonizującego w wybranej przestrzeni pomiarowej np. nad taśmociągiem lub pojazdem poruszającym się z niewielką prędkością.

Miernik skażenia powietrza

Miernik służy do pomiaru radioaktywności promieniowania gamma aerozoli zebranych na filtrze np. stacji ASS-500.

Zastosowanie znajduje m.in. w ochronie środowiska.

Miernik on-line skażenia popiołów

Sygnalizator stopnia skażenia popiołów przeznaczony jest do pomiaru skażenia radionuklidami naturalnymi popiołów bezpośrednio w zbiornikach współpracujących z elektrofiltrami.

Miernik dozymetryczny pomieszczeń

Miernik PI-MSKA 02 POM przeznaczony jest do ciągłego (online) monitoringu skażeń środowiskowych, aktywności promieniotwórczej, aktywności promieniotwórczej preparatów, dawki promieniowania jonizującego (promieniowanie gamma, promieniowanie alfa, promieniowanie beta, promieniowanie X) poszczególnych pomieszczeń, (np. pracowni rentgenowskich, pomieszczeń z preparatami promieniotwórczymi), lub monitoringu całych obiektów.