Masz do nas pytania? Zadzwoń: +48 22 724 74 64 lub napisz: biuro@polonizot.pl
polish english

Produkty

Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne

  • Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne (  )

Spektrometry fluorescencyjne stanowią grupę urządzeń w wykonaniu laboratoryjnym lub przemysłowym przeznaczoną do ciągłej analizy ilościowej i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od 16 (siarka) w próbkach stałych, sypkich i ciekłych. Działanie miernika oparte jest  na wzbudzaniu  przy  pomocy odpowiedniego źródła izotopowego charakterystycznego promieniowania pierwiastków oznaczanych w próbce. Jest ono wykrywane przez odpowiedni detektor a następnie,  po  wzmocnieniu w  wbudowanym analizatorze wielokanałowym tworzone jest widmo na podstawie którego system mikroprocesorowy wyposażony w specjalizowane programowanie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej badanego medium. Na podstawie dokonanej kalibracji wyniki podawane  są w postaci procentowego lub wagowego stężenia lub grubości powłoki.

 

analizowane pierwiastki

o liczbach atomowych ≥ 16

postać próbek

stałe, sypkie, ciekłe

czas pracy

ciągły 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne

Spektrometry służą do bieżącej kontroli procentowej zawartości metali takich jak Fe, Zn, Pb, Cu i innych, w mierzonym medium, np. w strugach pulpy flotacyjnej. 

Laboratoryjne spektrometry XRF

Spektrometry XRF pozwalaja oznaczać pierwiastki chemiczne położone w układzie okresowym od sodu (Na) w zakresie od 0,1ppm do  100%.