Masz do nas pytania? Zadzwoń: +48 22 724 74 64 lub napisz: biuro@polonizot.pl
polish english

Produkty

Tensjometr typ D-MT1A

  • Tensjometr typ D-MT1A (  )

TENSJOMETR D-MT1A jest w pełni automatycznym aparatem z napędem elektrycznym o programowanej prędkości wyciągania pierścienia w zakresie od 0.1 do 10 mm/sek. Dostawa zawiera wagę analityczną, PC lub laptop ( dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej), oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia w pełni automatyczną pracę z kontrolą napędu windy ( np. wyciąganie pierścienia pomiarowego ) z obróbkę zmian siły poprzez pomiar na wadze analitycznej. Wyświetlanie wyniku pomiaru jest na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej. Oferta zawiera PC lub laptop ( dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej). Praca na aparacie polega na zadaniu próbki na stół pomiarowym i uruchomieniu zaprogramowanego pomiaru. Dalszy pomiar przebiega w sposób automatyczny. Można zaprogramować dowolna ilość pomiarów, tak aby otrzymać obróbkę statystyczną z serii pomiarów ( między innymi wartość średnią, odchylanie standardowe, RSD, pojedynczego pomiaru i wartości średniej). Aparat mierzy temperaturę badanej próbki drukując ja w raporcie. Raport jest zgodny z zaleceniami GLP.

 

Aparaty pozwalają oznaczać automatycznie:

° napięcie powierzchniowe i międzyfazowe cieczy

° mierzyć metodą płytki i pierścienia

° określać gęstość na wadze

° uwzględniać korektę Harkinsa i Jordana

° mierzyć kąt zwilżania za pomocą zanurzonej płytki

° ważyć na wadze  analitycznej

 

Podstawowe dane techniczne:

Zakres pomiarowy napięcia powierzchniowego i międzyfazowego: 1 do 5000 mN/m

Rozdzielczość pomiaru siły: 0.1 mg x g

Zakres pomiaru masy: 0 do 160 g

Zakres pomiaru kąta zwilżania: 10° do 170° ( opcja)

 

Pomiar temperatury próbki w zakresie – 20 do 100° C

 

Pomiar temperatury otoczenia w zakresie – 20  do 60 °. C

Software: Windows software wersja językowa polska z funkcją wyliczeniem wartości średniej, odchylenia standardowego oraz RSD oraz automatyzacją pomiarów

Raport jest zgodny z zaleceniami GLP,  zawiera dane pomiarowe cyfrowe i graficzne oraz opis  metody badania

Wielkość próbki: ok. 10 ml lub większa

Zasilanie: 100 … 240 AC; 50… 60 Hz; 55 W

Wyjście cyfrowe: RS 232, USB, inne na zapytanie