Masz do nas pytania? Zadzwoń: +48 22 724 74 64 lub napisz: biuro@polonizot.pl
polish english

Produkty

Mierniki monitorujące skażenie promieniotwórcze

Miernik skażenia radionuklidami - PI-MAZAR01

Analizator służy do pomiaru stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach. 

Zastosowanie znajduje m.in. w przemyśle: budowlanym (glina, wapń, cement), spożywczym, metalurgicznym (odpady przemysłowe) oraz w ochronie środowiska.

System monitoringu skażenia - bramka dozymetryczna

Stacjonarny monitor promieniowania służy do bezstykowego pomiaru natężenia promieniowania jonizującego w wybranej przestrzeni pomiarowej np. nad taśmociągiem lub pojazdem poruszającym się z niewielką prędkością.

Miernik skażenia powietrza

Miernik służy do pomiaru radioaktywności promieniowania gamma aerozoli zebranych na filtrze np. stacji ASS-500.

Zastosowanie znajduje m.in. w ochronie środowiska.

Miernik on-line skażenia popiołów

Sygnalizator stopnia skażenia popiołów przeznaczony jest do pomiaru skażenia radionuklidami naturalnymi popiołów bezpośrednio w zbiornikach współpracujących z elektrofiltrami.

Miernik dozymetryczny pomieszczeń

Miernik PI-MSKA 02 POM przeznaczony jest do ciągłego (online) monitoringu skażeń środowiskowych, aktywności promieniotwórczej, aktywności promieniotwórczej preparatów, dawki promieniowania jonizującego (promieniowanie gamma, promieniowanie alfa, promieniowanie beta, promieniowanie X) poszczególnych pomieszczeń, (np. pracowni rentgenowskich, pomieszczeń z preparatami promieniotwórczymi), lub monitoringu całych obiektów.