Włókniny

Włóknina to wyrób włókienniczy, który jest tworzony ze strumienia włókien poprzez spilśnianie, sklejanie, igłowanie lub przeszywanie. Włóknina posiada szerokie spektrum zastosowań. Wśród nich możemy wyróżnić:

 • wykładziny dźwiękochłonne, maty izolacyjne,
 • materiały usztywniające i ocieplające,
 • przemysł meblarski,
 • przemysł obuwniczy,
 • przemysł samochodowy,
 • przemysł sanitarny i medyczny,
 • budowa dróg i autostrad,
 • budowa wysypisk i składowisk odpadów.


Włókna zwierzęce posiadają naturalną zdolność do pilśnienia. Pozostałe włókniny produkowane z surowców syntetycznych, nie mają takiej właściwości.


Na równomierną warstwę włókna napyla się ciecz klejącą, najczęściej w postaci żywicy. Dalej całość jest prasowana, czyli ściskana między walcami bądź przeigłowywana igłami znajdującymi się na listwach maszyny igłującej. Listwy są zaopatrzone w kilka tysięcy igieł, rozmieszczonych w kilku rzędach. Igły mają za zadanie przeciągać i zapętlać włókna między sobą. Ukończone włókniny powleka się czasami tworzywami wodoodpornymi lub klejem.


Nowoczesne linie produkcyjne zastąpiły metalowe igły energią mikrostrumienia wody, który to pozwala na zapętlanie włókien. Strumień wody wtryskuje się pod wysokim ciśnieniem za pomocą dysz. Na warstwę niesprasowanego włókna, która jest rozłożona na tkaninie nośnej, trafiają z kilku kierunków. Strumienie zapętlają włókna i wiążą je mechanicznie. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dużej wydajności maszyn, a określane jest jako „igłowanie wodne”.Najnowszym sposobem zapętlania włókien jest zastąpienie wody sprężonym powietrzem. Sam przebieg procesu jest identyczny jak w przypadku strumieni wody. Ta technologia otrzymała nazwę „air-jet”.Podstawowe parametry mierzone we włókninie:

 • Grubość -rozkład grubości we wstędze włókniny (do pomiaru on-line polecamy System PI-SCANPRO);
 • Gramatura- pomiar rozkładu gramatury we wstędze włókniny (do pomiaru on-line polecamy System PI-SCANPRO);
 • Wilgotność – rozkład wilgotności we wstędze włókniny (pomiar on-line głowicą NIR Systemu PI-SCANPRO);
 • Parametry wytrzymałościowe mierzone głównie laboratoryjne i at-line.
Przykłady Systemu PI-SCANPRO zintegrowanego z linią do produkcji włókniny
Rekomendowane urządzenia do włókniny: