Mierniki grubości i gramatury

Mierniki grubości służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów grubości i/ lub gramatury folii, wyrobów z papieru, tworzyw sztucznych, wełny mineralnej i szklanej, wykładzin podłogowych, gum, płyt wiórowych, blach, rur stalowych i plastikowych oraz warstw wielokompozytowych.FUNKCJE

 • pomiar gramatury i/ lub grubości materiału w czasie rzeczywistym;
 • automatyczna kalibracja i wykrywanie brzegów materiału;
 • automatyczne odłączenie źródła promieniowania w przypadku zaniku zasilania lub zadziałania systemu STOP;
 • automatyczna archiwizacja, zapis i wizualizacja danych pomiarowych za pomocą komputera;
 • sygnalizacja przekroczenia tolerancji technologicznych;
 • gabaryty miernika przystosowane do szerokości materiału;
 • bezstykowy, ciągły pomiar badanego materiału odbywa się za pomocą:
 1. ruchomej głowicy skanującej,
 2. punktowo przy pomocy jednej lub kilku głowic.


Rodzaj stosowanego promieniowania:

 • IR – NIR,
 • laserowe,
 • mikrofalowe,
 • radiometryczne,
 • rentgenowskie X-Ray,
 • UV-Vis.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 • miernik z głowicą;
 • sterownik mikroprocesorowy;
 • komputer rejestrujący wraz z oprogramowaniem podstawowym;
 • akustyczny i optyczny sygnalizator alarmu;
 • dokumentacja (DTR, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności);
 • transport, montaż, uruchomienie urządzeń i szkolenie z obsługi.


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • dedykowane oprogramowanie z rozszerzonym interfejsem – zakres ustalany z Zamawiającym;
 • integracja miernika z linią produkcyjną.