Mierniki poziomu

Pomiar poziomu w rzeczywistości jest pomiarem odległości lub długości. Najczęściej spotyka się pomiary poziomu cieczy, gazów ciekłych, drobnoziarnistych materiałów sypkich i kruszyw, które znajdują się w zbiornikach (stacjonarnych, przenośnych, magazynowych).
Mierniki poziomu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, od rafineryjnego, chemicznego, petrochemicznego, poprzez energetykę, papiernictwo, wydobywanie i przetwórstwo kruszyw oraz minerałów do przemysłu spożywczego, browarnictwa i inżynierii środowiska.


Wybór techniki pomiarowej zależy głównie od charakteru produktu mierzonego (ciecz, ciekły gaz, materiał sypki). Istnieją cztery metody, które znajdują zastosowanie zarówno do pomiaru cieczy jak i materiałów sypkich. Są to: metoda radarowa (stosowana w trudnych warunkach procesowych), radar prowadzący, metoda ultradźwiękowa (wykorzystująca przelot impulsów ultradźwiękowych) i metoda radiometryczna (oparta na pomiarze absorpcji promieniowania gamma).

Dowiedz się więcej: Przemysłowe mierniki poziomu

DO POBRANIA: